Kontakt

Gävle MHF

Besöksadress Stenhuggarvägen 4, Valbo (Se karta här)
Postadress Ledungsvägen 18, 802 57 Gävle
Telefon 070-324 33 46
e-post kontakt@mhfgavle.se
Plusgiro 516 007-2
Bankgiro 375-3241
Swish 123 520 54 71


Förtrondevalda:

Namn Uppdrag e-post Telefon
Ove Sandert Ordförande

Verksamhetschef

Webbredaktör

ove.sandert@mhfgavle.se 070-396 71 33
Åke Carlsson Vice ordförande

Ansvarig för

fingerade olyckor

ake.carlsson@mhfgavle.se 070-664 51 23
Bengt Olof Bokström Kassör

Lotterichef

Facebook-

ansvarig

bengtolof.bokstrom@mhfgavle.se 070-539 40 68
Vicky Sandert Sekreterare

Studiechef

vicky.sandert@mhfgavle.se 070-496 06 74
Per Skagerström Bingolotto-försäljning per.skagerstrom@mhfgavle.se 073-818 81 56
Sven-Erik Windh  Ledamot   072-555 24 78
Torsten Hedberg Ledamot  torsten52@telia.com 070-563 43 62
Leif Fors Ledamot leifvfors@gmail.com 070-378 83 99