Fingerad olycka

Se exempel på våra uppskattade fingerade olyckor!

Ta Paus i Hagsta 2009

Ta Paus Hagsta 2011

Ta Paus Hagsta 2012

Europeiska Trafikantveckan i Gävle 2010

Europeiska Trafikantveckan, Stortorget, Gävle 2011

Stortorget, Gävle 2012

Folknykterhetens Dag 2015