Fingerad olycka

Se exempel på våra uppskattade fingerade olyckor!
Vill du att vi deltar med en fingerad olycka vid ditt arrangemang?
Kontakta oss via kontakt@mhfgavle.se så får vi resonera om era planer!

Ta Paus i Hagsta 2009

Ta Paus Hagsta 2011

Ta Paus Hagsta 2012

Europeiska Trafikantveckan i Gävle 2010

Europeiska Trafikantveckan, Stortorget, Gävle 2011

Stortorget, Gävle 2012

Folknykterhetens Dag 2015