Internationellt körkort

Hos oss skaffar du snabbt och enkelt internationellt körkort, IKK

Det finns två olika typer av internationellt körkort, baserade på internationella vägtrafikkonventioner. Det är 1949 års Genèvekonvention (1 års giltighet) och 1968 års Wienkonvention (3 års giltighet).

Vissa länder accepterar båda varianterna, vissa bara den ena. Om du ska resa till ett land som accepterar både ett- och treåriga körkort utfärdar vi normalt alltid ett treårigt. Priserna är desamma för båda varianterna, enligt följande:

Standardbeställning via e-post

Medlem (MHF eller MHF-Ungdom) 150 kr
Ej medlem 250 kr

Postens avgifter tillkommer.

Beställa med e-post

Extra tillägg 50 kr.

Ute i sista minuten?

Vi erbjuder två olika expressvarianter.

EXPRESS och IL-EXPRESS, som du kan få mot ett pristillägg.

EXPRESS tar max fem arbetsdagar. IL-EXPRESS skickar vi med vändande post.

Kryssa i vilken du väljer i blanketten. Då betalar du ett tillägg till körkortspriset enligt nedan.

Tillägg för EXPRESS

Medlem (MHF eller MHF-Ungdom) 100 kr
Ej medlem 200 kr

Tillägg för IL-EXPRESS

Medlem (MHF eller MHF-Ungdom) 150 kr
Ej medlem 300 kr

Du tjänar på att vara medlem

Att bli medlem kostar till Gävle MHF 150,- första året och sedan 250,-/år.

Som du ser i tabellen nedan sparar du en slant på att bli medlem när du skaffar internationellt körkort.

  Medlem Ej medlem
Standard 150 kr 250 kr
Express 250 kr 450 kr
IL-Express 300 kr 550 kr


Gå till blankett för Internationellt Körkort med ett klick här.

Du kan fylla i blanketten på datorn med hjälp av Adobe Reader. Komplettera med ett porträttfoto på dig (ca 4 x 5 cm) samt en fotostatkopia av ditt körkort, både fram-och-baksida. (OBS! Kopian ska vara bestyrkt av två personer med angiven adress och telefonnummer samt daterad högst 14 dagar före insändandet).

  • IKK får endast utfärdas för den som innehar svenskt körkort.
  • IKK får endast utfärdas för den som innehar ett svenskt körkort som är utlämnat, det vill säga att man inte får utfärda IKK på grundval av intyg om avklarat körkortsprov.
  • IKK kan endast utfärdas för person som uppnått 18 års ålder.
  • IKK kan aldrig gälla i det land där det är utfärdat. Till detta kommer att man inom de nordiska länderna kommit överens om att ett IKK utfärdat i ett nordiskt land inte ska gälla i övriga nordiska länder.
  • IKK gäller endast vid tillfälliga turistbesök i andra länder. Person som tar arbete eller bosätter sig i andra länder eller som kör i yrkesmässig trafik, kan inte räkna med att IKK accepteras alls eller för någon längre tid.
  • IKK kan endast utfärdas att gälla för de fordonskategorier som det svenska körkortet ger behörighet för.

Skicka din ansökan till

Gävle MHF
Bengt Olof Bokström
Ledungsvägen 18
802 57 Gävle

Om du undrar över något:

Bengt Olof Bokström
026-10 56 76
070-539 40 68
bokas2417@gmail.com