Kommande aktiviteter

2019-05-14 TN-dagen

I år deltar Gävle MHF vid den nationella TN-dagen (TrafikNykterhets-) i Östersund. Vi arrangerar vår traditionella och mycket uppskattade fingerade trafikolycka på Stortorget.

2019-05-18, 05-25 och 06-01 Säkerhetsdagar hos Lekia

I år precis som förra året deltar Gävle MHF vid Lekias säkerhetsdagar i Söderhamn, Hudiksvall och Gävle. På alla platser arrangerar vi vår fingerade trafikolycka samt demonstrerar Vältebilen och promilleglasögonen.

2019-06-06 Motkraft mot droger

I likhet med 2018 så deltar Gävle MHF tillsammans med bl. andra FMN, KRIS och IOGT-NTO i en manifestation på nationaldagen i Boulognerskogen.