Kommande aktiviteter

2018-04-01
Ny lokal

Den 1:a april flyttar Gävle MHF till en ny lokal i Nybo. Vi hyr lokal av IOGT-NTO 442 i Valbo i deras fina hus bakom Bida Lite.

Vi ser fram mot flytten till lokaler som kommer att vara betydligt mer ändamålsenliga för vår verksamhet. Vi har ju redan "testat" lokalen i samband med grötfesten i januari och det fungerade betydligt bättre än i den gamla lokalen.

Dessutom ser vi också fram mot att utveckla samarbetet mellan nykterhetsorganisationerna i Gävle och vår flytt ser vi som en del i det samarbetet.

Ytterligare en fördel med lokalen är att den är betydligt lättare att ta sig till, både med bil och kollektivt. Det är lättare att hitta, vi får en bättre parkering och vi har faktiskt tre busslinjer strax utanför lokalen, linje 1, 48 och 91.

Välkomna till vår nya lokal efter den 1 april!

2018-04-14 Musikkafé med Dalapolisens Spelmän

Traditioner är viktiga och här kommer nästa!

Tid: 1600
Plats: Betlehemskyrkan

Välkomna!