Lösningar

Lösning för Kryss 20-21

V7, L1 - CARL, MICHAEL, L5 - DRÄNGARNA, V15 - LENA, V10, V2 - ENGMANS, KAPELL, L4, L11 - LOOK, SHARP, L9 - MIA, V9 - MICKEL, L8 - VI, L3 - AV, L6 - SÄLLSKAP,
V13 - AMANDA, L14 - NP, V12 - US