Lösningar

Lösning för Kryss 16

L2 - DALARNA, V11 - NU, L16 - AN, V15 - SAME, V14 - ATEN, V9 - ART,
L10, L4 - TULPAN, AMSTERDAM,
V8, L5, L7, V13 - MARTIN, LJUNG, HASSE, ALFREDSON, L3 - LED,
V12, L12 - AS, ARE, V1 - ÄDELMETALL, V6 - BLOD, V17 - SEAN