Lösningar

Lösning för kryss 2018-02.

 

V1 - PRIMADONNA, V12, L1 - NILS, POPPE, L8 - AG (ANDY GIBB), V14 - NIO-SEX,
V7 - LANG, L5 - ANGLOSAX, L15 - OM (EN LITEN VISA OM HURULEDES LIVET ÄR KORT),
V13, L16 - GE, EN, V10 - ENGELSK, L3 - DÄR, L4 - ORLEANS,
L2, V6, V11, V9 - MORGONEN, PEER, GYNT, GRIEG