Lösningar

Lösning för kryss 2018-10.

V8, V9 - ESC, DE, V7 - NORGE, V6 - ATAC, L2 - FRANCIS, L12 - IDA,
V15, L5 - NOEL, OASIS, V11 - SISTERS, L1 - AMADEUS, L4 - STRAUSS, V13 - ROM, L10 - NICK, V1, L3 - ALFREDSSON, DANIELSSON, L14 - MUSIK