Lösningar

Lösning för Kryss 12-13

V1 - PET-SHOP-BOYS, L1 - POP-OPP-I-TOPP, V8 - POWER, L4 - BRANIGAN,
L7, V6 - FRIEDEN, NICOLE, L2 - TRETOW, V5 - PRESLEY, L3 - OKEY, V10 - EGIL,
L9 - ERIC, V12 - ANNA, V11 - TOP, L12 - AN