Lösningar

Lösning för Kryss 34-35

V1, L2 - GALENSKAPARNA, AFTER-SHAVE, V10, V11 - ELVIS, PRESLEY, L8 - SISTERS, V19 - OSLO, L3 - LILL, V15 - A-HA, V9 - TL (TOMAS LEDIN), V14 -REY,
V13 - TE (THORE ERLING), V12 - ISARNA, V17, L5 - IDA, HYSS,
V16, L18, L4 - NU, DU, EN, V6 - FIN, V7 - KRYSS