Lösningar

Lösning för kryss 2018-05.

L1 - VIKINGATIDEN, L5 - ASK, L10 - RIHANNA, V14 - HUS, V17 - EGON, L7, L16 - GÅR, EN, L4 - BERGAKUNG, V15 - OM, L12 - NEON, V1, V13, V9 - VILLE, VALLE, VIKTOR, V6 - NI, L3 - ENGELSK, L2 - LOTTA, V11 - GUL, V8 - TRO.

Lösning för kryss 2018-04.

V1, L2 - DAN, ANDERSSON, V3 - DANSKA, L3 - DISKODANS (alt. DISCODANS),
V8 - ALI, V9 - GRACE, V5 - ÖDESSYMFONIN, L6 - KISS, L7 - OS, V10 - JOJKNING, V6 - KROKODILEN, L4 -SOFFLIGGARE.

Lösning för kryss 2018-03.

V1 - SURVIVOR, V12 - KRAFTWERK, L14 - WAY, L13 - FEARY, L10 - ORDINARY,
V11 - ON, V8 - ELEV, V6 - BY, L4 - OSEENDE, V7 - SUSANNE, L1 - SUSIE,
V9 - GRÖN, V15 - KEE, L3 - INNER, L2 - ROSS, L5 - SYNVINKEL.