Lösningar

Lösning för Kryss 19

L4 - SWEET, V6, V10 - CRAIG, SAM, V9 - AGNETHA, L10 - SKENORNA, L11 - MIO, V5 - SANDIE-SHAW, L1 - BACCARA, V8 - LA, V13 - WE, L2 - VIKINGARNA, L7, L3 - MOTHER, USA, V7 - MEET, V14 - RON, V12 - HAGEN

Lösning för Kryss 18

V8 - GE, V5, L2 - AGATHA, CHRISTIE, V7 - HP, L6 - KNATTES (ELLER FNATTES), L8, L4 - GODNATTSTUND, JOHANN, L10 - BAMBI, V13 - BREVET, L12 - TAXI, V3 - SJU, V14 - TE, L11 - DAME, V9 - BIANCA, L1 - JAN

Lösning för Kryss 17

L7 - JUNI, L2 - COLLINS, L6 - HEM, V5 - HÄLSINGE-HAMBON, V8 - DINOSAURIER,
L3 - ERIKSSON, L4 - ARETHA, V1 - SOCKERKAKA, L1 - SCHINDLER, V9 - ELO,
V11, V10 - LARS, ROOS