Lösningar

Lösning för Kryss 53-1

L1 - DOLORES, V7 - RADETZKY,
L8, L14, V3, V1, V11 - DER, SCHÖNEN, BLAUEN, DONAU, STRAUSS-II,
L2, L10 - ADELE, SPION, V6 - LIVESKIVAN, L3 - BRICK, L12 - TYLER, V16 - FLER,
L13 - AIR, V5 - LE, L9 - YR, L15 - EN, L4 - ALAN