Lösningar

Lösning för Kryss 26-27

V1 - SVEN-INGVARS, L7 - SVENNE, L1 - SUPERSTAR, V8 - RÖVARDOTTER,
V15 - ELVIRA, L2 - EN, V5 - GEORG, L13 - ARE, L6 - GET, L3, L4 - INGER, GEORG,
V14, V11 - TRE, TENORERNA, L10 - TENTA, L12 - RIV, L9 - DIE