Rätt lösning förra krysset

 

Lösning för kryss 2017-09.

V1 - PÄRLEPORTEN, V8 - FILADELFIA, R12 - O, R11 - I, V9 - TENOR, L1 - PER-FILIP, V13 - PETERS, L3 -PROFET, L2, V4 - RIVALITET, RIVA, V5 - OLLE, L6 - LUFFARE,
L7, V10 - LAMMEN, HALMEN