Lösningar

Lösning för Kryss 41-42

L1 - STOCKHOLM, L4 - KÖPENHAMN, L2 - ATLANTEN, V8 - DRÄNG, V5 - OAKLAND,
V7 - KÖLN, L3 - REDERIET, V9 - OLSEN, L10 - SKÅNE, V11 - ELAK, V12 - ONO, V6 - PY,
V1 - SYDAMERIKA