Lösningar

Lösning för kryss 2018-11.

V10, V8 - DET, BRINNA, L8 - BIRK, V14 - ROS, V12 - NU, L11 - BADA,
L7, L5 - GUL, BEATLES, V4, L1, L3, L2 - VINTERTID, ANTONIO, VIVALDI, SEXTON, L9 - ANNA, V13 - KANADA, V6 - FROSTIGARE